Testuaren tamaina:
Eguneratuta: Astelehena, 16 Iraila 2019

World News

Kategoria: World News

Around the Globe albisteak

Hurrengo bideoak munduko albiste agentzien eta komunikabide garrantzitsuenen YouTube orrialde publikoetatik atera daitezke. Azken berriak, mundu mailako gertaeren eguneroko estaldura eta bestelako albisteak eskaintzen dituzte. Iturriak aukeratzerakoan, munduko albiste garrantzitsuen sail zehatzak eskaini nahi dira, YouTube-n eta bideo publikoetan eskaintzen dituzten bideoak ekoizten dituzten munduko hainbat lekutan.

Bideoek Hego-Hegoaldeko Berrien garapenari buruzko estaldura osatzeko asmoa dute, politika, ekonomia eta gizartean eragina duten munduko gertaera eta egoerei buruzko eguneratze eta istorio garrantzitsuak gehituz.


* Deklinabidea: bideo hauek albiste-agentzia bakoitzaren YouTube orri publikotik zuzenean eskuratzen dira. Hego-hego Berriak ez du bideo horien gaineko eskubideen jabea, eta ez dugu zertan hauen ikuspegiak edo ikuspegiak partekatu. Hego-hegoaldeko albisteak ez dago inolaz ere agentzia horiekin. Bideo-korrituak alfabetikoki zerrendatzen dira. Albiste agentziei buruzko informazioa lortzeko, bisitatu zuzenean webguneak.

GUREKIN KONTAKTU

Gure aldizkaria jasotzeko